คำถามที่พบบ่อย

ถาม :    อินทผาลัม คืออะไร
ตอบ:     คือ ผลไม้ชนิดหนึ่ง กินได้ เป็นพืชตระกูลปาล์ม

ถาม:     มีขายที่ไหนบ้าง
ตอบ:     ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป และตลาดผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศ

ถาม:     ทำไมจึงเรียกอินทผาลัมว่าเป็นผลไม้จากสวรรค์
ตอบ:     อินทผาลัมถือว่าเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม ที่เชื่อกันว่า หากใครได้ทานอินทผาลัมวันละ 7 ลูก จะปลอดภัยจากการถูก 
            ยาสั่งยาพิษ และจะถือว่าจะประสบโชคดี

ถาม:     ในประเทศไทยสามารถปลูกได้ไหม
ตอบ:     ในประเทศไทยสามารถปลูกได้ดีในภาคอีสาน และภาคเหนือ เพราะเป็นพื้นที่แห้งแล้ง และมีอากาศร้อน

ถาม:     จะรับประกันอย่างไรว่าเมื่อปลูกแล้วจะมีตลาดจำหน่ายหากมีผลผลิตมากขึ้น
ตอบ:     หากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปลูกอินทผาลัมกับทางบริษัท บี วาย ซี ไลฟ์ จำกัด ทางบริษัทรับประกันรับซื้อให้ในราคา กก.
            ละ 300 บาท ตลอดจนครบสัญญา 5 ปี นับจากวันที่ออกผลผลิตในปีแรก

ถาม:     จะรับประกันอย่างไรว่าปลูกแล้วจะได้ผลผลิตอย่างที่โฆษณา
ตอบ:     หากเกษตรกรลงทะเบียนและทำสัญญาร่วมทำธุรกิจกับทางบริษัทฯ จะต้องยิยยอมให้นักวิชาการของทางบริษัทฯ เข้ามามีส่วน
            ในการดูแลรักษา จึงประกันได้ว่าจะได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่ทางบริษัทฯ ได้ประกาศไว้

ถาม:     การรับประกันความพึงพอใจในเงื่อนไขการรับประกัน 4 ป. หมายถึงอย่างไร
ตอบ:     การรับประกันความพึงพอใจ หากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้ซื้อต้นกล้าจากทางโครงการแล้ว เมื่อปลูกไปได้ระยะหนึ่งแล้ว
            จะกี่เดือน กี่ปี ก็ตาม หากเกษตรกรไม่พอใจ อยากยกเลิกการปลูก เกษตรกรจะต้องแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบ และจะได้เข้า
            ไปถอนต้นกล้าออกจากที่ดินของเกษตรกร พร้อมทั้งคืนเงินค่าต้นกล้า 500 บาท และคิดค่าปลูกต้นไม้ในที่ดินของเกษตรกร
            โดยนับเป็นจำนวนเดือน พร้อมกับคิดเงินค่าเสียเวลาให้กับเกษตรกร เดือนละ 20 บาท/ต้น ตามจำนวนเดือนที่ปลูกอินทผาลัม

       

Visitors: 11,955